แผนผังองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 บุคลากรระดับปฐมวัย
 บุคลากรระดับประถมศึกษา
 บุคลากรสำนักงาน
 ครูพี่เลี้ยง/เจ้าหน้าที่โภชนาการ/พนักงานขับรถ
 คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน
 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 
 
 บุคลากรระดับประถมศึกษา
                       

 
ประถมศึกษาปีที่ 1/1
 ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ
( อังกฤษ )
ประถมศึกษาปีที่ 1/2  
 
ประถมศึกษาปีที่ 2/1
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2/2   
     
ประถมศึกษาปีที่ 3/1  ประถมศึกษาปีที่ 3/2  
   
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ
( อังกฤษ )
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
 
 
ประถมศึกษาปีที่  5/1
 ครูผู้สอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ
ประถมศึกษาปีที่  5/2
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
 
 
 
ประถมศึกษาปีที่  6/1
ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์ไทย
 
ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบรรณารักษ์
 
 
     
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ฯ ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ฯ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
   
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
   
ครูผู้สอนวิชาศิลปะ
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ
( Insight English )
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
            
             
          ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์                     ครูผู้สอนวิชาดนตรีสากล
   
 
 
 
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
9/3 ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-324-585 , 074-324607  โทรสาร : 074-311-606


© Copyright 2011.All right reserve by Klubpet.ac.th