ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-15.30 น. ผู้บริหารโรงเรียนกลับเพชรศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เรื่อง การเปิดโรงเรียนแบบ On-Site ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ในสถานการณ์ COVID-19 ณ ห้องประชุมประวิงอนุสรณ์ เพื่อจัดทำยกร่างมาตรการและแผนปฏิบัติงาน
 
1 
 
 
 
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
9/3 ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-324-585 , 074-324607  โทรสาร : 074-311-606


© Copyright 2011.All right reserve by Klubpet.ac.th