แหล่งการเรียนรู้
 
วิชาการดอทคอม

 http://www.vcharkarn.com
 
วิกิพีเดีย (สารานุกรม)

 http://th.wikipedia.org
 
เครือข่ายกาญจนาภิเษก

 http://kanchanapisek.or.th
 
พจนานุกรม (ออนไลน์)

 http://rirs3.royin.go.th
 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

 http://elibrary.nfe.go.th
 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 http://www.nsm.or.th
 
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ

 http://www.tkc.go.th
 
สารานุกรไทย สำหรับเยาวชน

 http://kanchanapisek.or.th
 
คลังปัญญาไทย

 www.­panyathai.­or.­th
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 www.­obec.­go.­th
 
กระทรวงศึกษาธิการ

 http://www.moe.go.th
 
สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา

 http://www.peas.or.th
 
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

 http://www.skprivate.go.th
 
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 http://www.opec.go.th
 
สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย

 http://www.preschool.or.th
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

 http://www.skcoper.com
 
1 
 
 
 
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
9/3 ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-324-585 , 074-324607  โทรสาร : 074-311-606


© Copyright 2011.All right reserve by Klubpet.ac.th