ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2563
   » ความสำเร็จด้านบุคลากร
   » ความสำเร็จด้านผู้เรียน
   » ความสำเร็จด้านสถานศึกษา
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2562
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2561
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2560
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2559
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2558
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2557
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2556
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2555
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2554
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2553
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2552
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2551
 
 
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2563
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
9/3 ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-324-585 , 074-324607  โทรสาร : 074-311-606


© Copyright 2011.All right reserve by Klubpet.ac.th