ГТงЗСЕаЎХВГตФВИ
 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดการประกวดขับร้องเพลงชาติไทย ( หมู่คณะ ) 
[22-11-2011]
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดการประกวดขับร้องเพลงชาติไทย ( หมู่คณะ ) ตามโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นชาติไทย ตลอดจนสร้างความรู้สึกนิยม รัก หวงแหน และภูมิใจในความเป็นไทย
 
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ขอมอบใบรับรองฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงอาหารโรงเรียนกลับเพชรศึกษา 
[22-11-2011]
กรมอนามัยกระทรวงสาะรณสุข ขอมอบใบรับรองฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงอาหารโรงเรียนกลับเพชรศึกษา ได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร " ระดับดีมาก " ของกรมอนามัย CANIEEN FOOD SANTTATION STANDARD OF HEALTH DEPARTMENT GRADE "VERY GOOD " ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
 
เด็กชายสราวุธ อ่อนมนินทร์ ได้รับรางัล "ชนะเลิศ" จากการแข่งขันกอลฟ์ สิงห์สตูล บริษัท สิงห์คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 
[22-11-2011]
เด็กชายสราวุธ อ่อนมนินทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางัล "ชนะเลิศ" จากการแข่งขันกอลฟ์ สิงห์สตูล บริษัท สิงห์คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกอลฟ์ การกุศลทัพเรือภาคที่ 2 วันที่ 8 สิงหาคม และวันที่ 29 สิงหาคม 2553 ณ สนามกอลฟ์ หาดใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ กอลฟ์คลับ
 
เด็กชายอภิสิทธิ์ กลิ่นจันทร์ ได้รับรางวัลชมเชยระดับโลก จากภาพวาดระบายสีด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ 
[22-11-2011]
เด็กชายอภิสิทธิ์ กลิ่นจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลชมเชยระดับโลก จากภาพวาดระบายสีด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สำหรับเด็ก ครั้งที่ 19 หัวข้อ " ความหลากหลายทางชีวภาพทางธรรมชาติ " จากองค์การสิ่งแวดล้อมโลก หรือ UNEP ร่วมกับมูลนิธิ Global Peach and Environment ( FGPE ) แห่งประเทศญี่ปุ่น เบเยอร์และนิคอน คอปอร์เรชั่น วันที่ 30 เมษายน 2553
 
เด็กหญิงปิยะธิดา โต๊ะขุนนุ้ย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเทควันโด ระดับประเทศ 
[22-11-2011]
เด็กหญิงปิยะธิดา โต๊ะขุนนุ้ย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเทควันโด ระดับประเทศ ประเภท ยุวชนหญิง อายุ 9-10 ปี น้ำหนักไม่เกิน 27-29 ก.ก. เมื่อวันที่ 24-27 ตุลาคม 2552
 
เด็กหญิงปิยะฉัตร โต๊ะขุนนุ้ย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเทควันโด ระดับประเทศ 
[22-11-2011]
เด็กหญิงปิยะฉัตร โต๊ะขุนนุ้ย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเทควันโด ระดับประเทศ ประเภท ยุวชนหญิง อายุ 7-8? ปี น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. เมื่อวันที่ 24-27 ตุลาคม 2552
 
คณะนักเรียนโรงเรียนกลับเพชรศึกษาเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 1 
[22-11-2011]
เป็นตัวแทนระดับภาคใต้เข้าแข่งขันระดับประเทศ " สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล Best of both Worlds " รางวัลระดับ " เหรียญเงิน " จากการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2552 วันที่ 18-20 เมษายน 2553 ณ ฮอลล์ 1-8 อิมแพคเมืองทองธานี
 
คณะนักเรียนโรงเรียนกลับเพชรศึกษาเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 1 
[22-11-2011]
คณะนักเรียนโรงเรียนกลับเพชรศึกษาเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 1 เป็นตัวแทนระดับภาคใต้เข้าแข่งขันระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 59
 
นางเพ็ญธนา ดำรงคดีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับมอบเกียรติบัตร 
[22-11-2011]
เข้ารับมอบเกียรติบัตร จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รางวัล " ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-Net ) " ปีการศึกษา 2552 รางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์กรุงเทพมหานคร
 
นายธนพงศ์ วราหะกิจ ผู้จัดการโรงเรียน เข้ารับมอบเกียรติบัตร จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 
[22-11-2011]
นายธนพงศ์ วราหะกิจ ผู้จัดการโรงเรียน เข้ารับมอบเกียรติบัตร จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รางวัล " ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-Net ) " ปีการศึกษา 2551 รางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ
 
นางเพ็ญธนา ดำรงคดีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับโล่ประกาศกิตติคุณ ระดับประเทศ 
[22-11-2011]
นางเพ็ญธนา ดำรงคดีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับโล่ประกาศกิตติคุณ ระดับประเทศจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้ ( มสวร ) ในการดำเนินการพัฒนาการจัดการคุณภาพเชิงระบบและได้รับคัดเลือก วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2551
 
1 
 
 
 
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
9/3 ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-324-585 , 074-324607  โทรสาร : 074-311-606


© Copyright 2011.All right reserve by Klubpet.ac.th