แผนผังเว็บไซต์
 
หน้าแรก รู้จักโรงเรียน
- ประวัติโรงเรียน
- ปรัชญา/คติพจน์
- วิสัยทัศน์/พันธกิจ
- สัญลักษณ์/สีประจำโรงเรียน
- เพลงประจำโรงเรียน
- บรรยากาศในโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
- แผนผังองค์กร
- คณะผู้บริหาร
- บุคลากรระดับปฐมวัย
- บุคลากรระดับประถมศึกษา
- บุคลากรสำนักงาน
- ครูพี่เลี้ยง/เจ้าหน้าที่งานโภชนาการ/พนักงานขับรถ/งานซ่อมบำรุง ดูแลความปลอดภัย
- คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
- คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ระเบียบการ
- ระเบียบการ
- คู่มือผู้ปกครอง
- ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน
บริการ/สวัสดิการ
- บริการรถ รับ-ส่ง นักเรียน
- บริการ/สวัสดิการ
         
ความสำเร็จของโรงเรียน
- ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2551
- ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2552
- ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2553
- ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2554
- ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2555
- ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2556
- ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2557
- ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2558
- ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2559
- ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2560
- ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2561
- ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2562
- ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2563
ติดต่อโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์
- ประกาศ/จดหมายถึงผู้ปกครอง
- รางวัลเกียรติยศ
- ข่าวสารทั่วไป
- สาระน่ารู้
ภาพกิจกรรมโรงเรียนของเรา VDO กิจกรรมโรงเรียนของเรา
         
สาส์นจากผู้บริหาร VDO แนะนำโรงเรียนของเรา ปฎิทินกิจกรรมนักเรียน จุลสารเพชร แหล่งการเรียนรู้
         
 
 
 
 
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
9/3 ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-324-585 , 074-324607  โทรสาร : 074-311-606


© Copyright 2011.All right reserve by Klubpet.ac.th