บริการรถ รับ-ส่ง นักเรียน
 บริการ/สวัสดิการ
 
 
บริการรถ รับ-ส่ง นักเรียน
รถบัส : สายควนหิน , น้ำกระจาย , และเกาะยอ - โรงเรียน
omega replica watches พนักงานขับรถบัส : นายธัญญวัฒน์  มีทิพย์ 

 

รถบัส : สายทุ่งหวัง - โรงเรียน
Swiss Replica Watches Online พนักงานขับรถบัส : นายพิศณุ  วงศ์เฉลิม  

 


รถตู้ : เขตเมืองสงขลา - โรงเรียน
พนักงานขับรถตู้ : นายศรีศักดิ์  สายสิงห์ทอง   

 
 
 
 
 
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
9/3 ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-324-585 , 074-324607  โทรสาร : 074-311-606


© Copyright 2011.All right reserve by Klubpet.ac.th