แผนผังองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 บุคลากรระดับปฐมวัย
 บุคลากรระดับประถมศึกษา
 บุคลากรสำนักงาน
 ครูพี่เลี้ยง/เจ้าหน้าที่งานโภชนาการ/พนักงานขับรถ/งานซ่อมบำรุง ดูแลความปลอดภัย
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 
 
 แผนผังองค์กร
 


 
 
 
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
9/3 ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-324-585 , 074-324607  โทรสาร : 074-311-606


© Copyright 2011.All right reserve by Klubpet.ac.th