ปГРЎТИ/ЁґЛБТВถЦงјЩйปЎคГНง
 
กิจกรรมแข่งขันทักษะเตรียมความพร้อม 
[20-11-2019]
ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-11.00 น. ณ สนามโรงเรียนกลับเพชรศึกษา
 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ 
[10-09-2019]
( โครงการนก) นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30-11.00 น. ณ สวนสัตว์สงขลา
 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ 
[10-09-2019]
( โครงการกล้วยและมะละกอ ) นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 และ 3/3 วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30-11.00 น. ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายพระปกเกล้า จ.สงขลา
 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ 
[10-09-2019]
โครงการดอกอัญชัน นักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3/1 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ สวนดอกอัญชัน คุณประเสริฐ หนูทอง เวลา 09.30-11.00 น.
 
ประเพณีวันสารทเดือนสิบ 
[10-09-2019]
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ สนามโรงเรียนกลับเพชรศึกษา
 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามสายชั้น 
[18-07-2019]
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 วันที่ 08.30-12.000 น. ณ ห้องเรียนตามสายชั้น
 
กิจกรรมวันสำคัญ ( วันแม่ )  
[18-07-2019]
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 -11.00 น. ณ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
 
กิจกรรมวันภาษาไทย 
[18-07-2019]
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมประวิงอนุสรณ์
 
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ระดับปฐมวัยปีที่ 2  
[28-06-2019]
เรื่อง ผลไม้ วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
[26-06-2019]
ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ค่ายลูกเสือกรมหลวงสงขลานครินทร์ กองพันทหารราบที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 
กิจกรรมแข่งขันทักษะเตรียมความพร้อม ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 
[26-06-2019]
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-11.00 น. ณ บริเวณสนามโรงเรียนกลับเพชรศึกษา
 
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
[26-06-2019]
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-11.00 น. ณ วัดสระเกษ
 
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
[26-06-2019]
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-11.00 น. ณ วัดตีนเมรุศรีสุดารา
 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
[26-06-2019]
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา
 
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 
[26-06-2019]
ระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที 
[26-06-2019]
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 11.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดสงขลา
 
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 
[26-06-2019]
ระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 13 มิถุนายน 2562
 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
[26-06-2019]
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 และระดับชั้นประถมซึกษาปีที่ 1-6 วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องเรียน และ ห้องประชุมประวิงอนุสรณ์
 
กิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทง 
[20-11-2018]
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามสายชั้น 
[14-11-2018]
ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 วันที่ 08.30-12.000 น. ณ ห้องเรียนตามสายชั้น และห้องประชุมประวิงอนุสรณ์
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> 
 
 
 
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
9/3 ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-324-585 , 074-324607  โทรสาร : 074-311-606


© Copyright 2011.All right reserve by Klubpet.ac.th