เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 ชั้นเด็กเล็ก-ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1
 
1 
 
 
 
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
9/3 ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-324-585 , 074-324607  โทรสาร : 074-311-606


© Copyright 2011.All right reserve by Klubpet.ac.th