กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมือผ่านการปั้นตามจินตนาการ
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเขียน ช่วยให้เด็กมีความสามารถในการหยิบจับ คัด เขียน ได้เป็นอย่างดี ส่งเสริมความสัมพันธืระหว่างตากับมือ
 
1 
 
 
 
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
9/3 ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-324-585 , 074-324607  โทรสาร : 074-311-606


© Copyright 2011.All right reserve by Klubpet.ac.th