กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ประจำปีการศึกษา 2556 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด นักเรียนนำเสนอผลงานจากภาพวาด
 
1 
 
 
 
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
9/3 ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-324-585 , 074-324607  โทรสาร : 074-311-606


© Copyright 2011.All right reserve by Klubpet.ac.th