หน่วยของเล่นของใช้...นักเรียนชั้นปฐมว้ยปีที่ 3/2
การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ สามารถนำมาประยุกต์และประดิษฐ์เป็นของเล่น เล่นสนุก ทั้งยังช่วยเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆ ได้อีกด้วยและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กระชับความสัมพันธ์ในห้องเรียนสามารถสอนให้เด็กๆรู้จักคุณค่าของสิ่งของต่าง ๆ
 
1 
 
 
 
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
9/3 ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-324-585 , 074-324607  โทรสาร : 074-311-606


© Copyright 2011.All right reserve by Klubpet.ac.th