โรงเรียนกลับเพชรศึกษา เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2477 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 ณ เลขที่ 17/90 ถนนยะหริ่ง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีขุนกลับเพชรศึกษากร (นายแหวน กลับเพชร) เป็นผู้ก่อตั้ง โดยเป็นทั้งเจ้าของผู้จัดการและครูใหญ่ วันแรกที่ทำการสอนมีนักเรียน 5 คน ในปีการศึกษา 2477 มีนักเรียน 108 คน ครู 3 คน

 

 

 

 
 
ประกาศ/จดหมายถึงผุ้ปกครอง 
[20-11-2019]
กิจกรรมแข่งขันทักษะเตรียมความพร้อม
ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-11.00 น. ณ สนามโรงเรียนกลับเพชรศึกษา
ประกาศ/จดหมายถึงผุ้ปกครอง 
[10-09-2019]
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ
( โครงการนก) นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30-11.00 น. ณ สวนสัตว์สงขลา
ประกาศ/จดหมายถึงผุ้ปกครอง 
[10-09-2019]
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ
( โครงการกล้วยและมะละกอ ) นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 และ 3/3 วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30-11.00 น. ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายพระปกเกล้า จ.สงขลา
 
 

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

มารยาทไทย

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

หน่วยของเล่นของใช้...นักเรียนชั้นปฐมว้ยปีที่ 3/2

กิจกรรมวันเฉลิมพะระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินี
 
 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา 56 ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 56 ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 53 ฉบับที่ 4
 
 
 
 
 
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
9/3 ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-324-585 , 074-324607  โทรสาร : 074-311-606


© Copyright 2011.All right reserve by Klubpet.ac.th